Bedplassen wanneer wakker maken

Hieronder lees je alles over het wakker maken van je kind. Wij spreken veel ouders die merken dat hun kleine steeds gefrustreerder raakt met elk ongelukje dat plaatsvindt. Dit is heel normaal omdat bedplassen niet iets is dat een kind bewust doet. Als je merkt dat je kleine het steeds moeilijker krijgt met bedplassen, is het goed er samen mee aan de slag te gaan. De Dryly plaswekker komt dan als een goede uitkomst. Omdat de plaswekker wetenschappelijk bewezen de meest effectieve manier is om van bedplassen te komen, wordt deze door huisartsen en urologen aangeraden.

Veel ouders vragen zich af hoe ze het nieuwe hoofdstuk van de plaswekker moeten combineren met hetgeen ze altijd al hebben gedaan. Vooral voor ouders met kleintjes die het er moeilijk mee hebben, zijn deze tips erg nuttig!

Moet ik mijn kind wakker maken om naar de WC te gaan?

Het belangrijkste onderdeel van de plaswekker is het kind wakker maken op het moment dat er in bed wordt geplast. Zo leert het kind de signalen steeds beter herkennen waardoor het brein het de volgende keer wellicht wel voldoende prioriteit geeft aan het wakker worden. Ouders vragen ons vaak of ze hun kleine nog wel midden in de nacht moeten wakker maken om een ongelukje te voorkomen. Hier zijn geen harde wetenschappelijke resultaten over bekend, maar ons advies werkt achteraf gezien vaak erg effectief!

In deze situatie vragen wij de ouders wat nu het doel is van de plaswekkermethode. Het doel is dat het kindje op een duurzame manier het bedplassen aan kan pakken. Als een kindje meerdere malen per nacht in bed plast, is het geen verkeerd idee om één ongelukje ‘gecontroleerd’ te laten gebeuren. Zo heeft het brein de gelegenheid om de koppeling te maken tussen een volle blaas en het wakker worden. Als je merkt dat je kindje het hier moeilijk mee heeft, kan je prima je kind later wakker maken om nog eens naar de WC te gaan zodat het bij één ongelukje blijft.

Als dit voor jou en je kind de sleutel is om gemotiveerd te blijven terwijl er wel een training plaatsvindt, is dit een mooi resultaat.

Wanneer maak je je kind wakker?

Dit verschilt enorm per kind. Je kan het kind de eerste paar nachten expres niet wakker maken, waardoor je in de Dryly app precies ziet op welke tijdstippen je kind een ongelukje heeft. Als je hier een patroon in herkent, kan je ruim voor het tweede ongelukje je kind wakker maken en naar het toilet laten gaan.

De conclusie van dit artikel is dat de route voor elk kind anders is, maar dat het belangrijkste is dat je de route helemaal afmaakt! Als je hier je kind een keer voor wakker moet maken om het op de rails te houden, is dat een prima compromis!