De invloed van telefoons en tablets op bedplassen - Dryly®

De invloed van telefoons en tablets op bedplassen

Bedplassen

Iedere ouder worstelt met het gebruik van mobiele telefoons en tablets. Wat is nou een verstandige balans tussen het gebruik van deze devices en het off-line leven. Recent onderzoek wijst uit dat het gebruik van deze middelen invloed hebben op het bedplassen van jonge kinderen.

Bedplassen (Enuresis Nocturna) is een aandoening waarbij kinderen meerdere keren per maand in hun bedplassen. Het wordt als een probleem gezien als een kind rond de 6 – 7 jaar is. Er werd veel gesproken over of het gebruik van telefoons en tablets invloed zou hebben op de kans op bedplassen. In juni 2019 is hier een wetenschappelijk onderzoek over gedaan.

 

 

Onderzoeksopzet

Er werden twee groepen met elkaar vergeleken, een groep die meer dan drie uur per dag op een device zat en een groep die minder dan drie uur op een device zat.

Er werd een groep van 138 personen gevormd die last hadden van bedplassen en een controle groep van 104 patiënten.

Patiënten werden meer dan 3 uur per dag blootgesteld aan communicatie devices zoals telefoons en tablets tot een uur voor het slapengaan. De controlegroep werd minder dan drie uur blootgesteld aan communicatiemiddelen en meer dan een uur niet voor het slapengaan.

Uitkomst op invloed van telefoons en tablets

De groep die langer dan drie uur per dag werd blootgesteld aan digitale communicatiemiddelen plaste significant vaker in bed dan de groep die minder dan drie uur werd blootgesteld aan deze middelen.

Het is dus raadzaam om kinderen die in hun bed plassen minder dan drie uur per dag achter een scherm te laten zitten. Buiten spelen is bij goed weer een goed alternatief, maar binnen puzzelen of met Kapla en Lego spelen is ook heerlijk voor ze.

Zelfvertrouwen

Bedplassen is voor kinderen enorm vervelend; het tast het zelfvertrouwen aan en remt kinderen in de ontwikkeling. Kinderen willen graag bij elkaar logeren of gaan met de klas op kamp. Het is fijn als een kind zich vrij kan bewegen en niet bang hoeft te zijn om buiten de groep te vallen.

 

Bestel jouw Dryly® plaswekker

Terug naar blog