Huisarts & bedplassen - Dryly®

Huisarts & bedplassen

Bedplassen is een heel vervelend probleem, veel mensen stappen niet zo snel naar de huisarts hiervoor. Of ze weten niet precies wanneer men met dit probleem naar de huisarts moeten stappen. Wij hebben hier op een rij gezet wanneer je naar de huisarts kunt stappen en waar je dan aan moet denken om beslagen ten ijs te komen.

Wat is bedplassen?

Bedplassen oftewel Enuresis nocturna is als een kind van vijf jaar of ouder ten minste tweemaal per week ‘s nachts in bed heeft geplast of als een kind van 7 jaar of ouder ten minste eenmaal per maand in bed plast zonder ander lichamelijk ziekte of andere symptomen vertoond. Dan wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen kinderen die nooit droog zijn geweest; Primaire enuresis nocturna: vanaf de geboorte aanwezig of kinderen die in de tussentijds voor een periode van minimaal zes maanden zijn geweest. Secundaire enuresis nocturna: na een periode van minimaal zes maanden zindelijkheid weer bedplassen.

Het is voor huisartsen heel erg belangrijk om te weten of de motivatie van het kind komt of vanuit de ouders.

Naar de huisarts?

Voordat u naar de huisarts gaat is het belangrijk om over de volgende vragen te hebben nagedacht:

 • Hoe vaak is uw kind nat?
 • Is het alleen ‘s nachts nat of ook overdag?
 • Verliest uw kind steeds kleine beetjes urine of zijn het grote plassen?
 • Hoe vaak plast het kind? Normaal is drie- tot achtmaal per dag.
 • Hoe is de urinestraal (moet het kind persen, is de straal onderbroken of slap, nadruppelen)?
 • Heeft het kind een urineweginfectie doorgemaakt (pijn bij het plassen, bloed in de urine)?
 • Is er sprake van broekpoepen of obstipatie?

Ook is het belangrijk om als ouders na te denken over het algemeen functioneren van uw kind. Heeft je kind vriendjes en vriendinnetjes of school, doe hij/zij mee met de groep?

Maar ook goed om bij stil te staan is over ingrijpende gebeurtenissen onlangs zijn gebeurd voor het kind (opa of oma overleden of ouders in scheiding). Het is belangrijk om een compleet beeld te hebben over de situatie van je kind.

Bedplassen is erfelijk

We weten dat bedplassen enorm erfelijk is dus ga voordat je naar de dokter gaat ook een goed beeld te hebben over je eigen historie omtrent bedplassen.

 • Op welke leeftijd was jij als ouder droog en hoe zit dat bij de opa’s en oma’s?
 • Komt bedplassen bij anderen in de familie voor?
 • Hoe verliep het zindelijkheidsproces overdag?

Volgens de richtlijnen van de artsen heeft bedplassen onbehandeld een goede prognose. Het vraagt geduld en terughoudendheid.

De arts zal in eerste instantie met jullie als ouders in gesprek gaan en goed onderzoeken hoe de situatie thuis is.

Begin met voorlichting in een gesprek met ouders en kind. Bij onvoldoende resultaat volgen een of meer van de minder intensieve gedragstherapeutische methoden, eventueel gevolgd door intensievere methoden. Bij adolescenten en volwassenen komen vooral de intensievere interventies in aanmerking: plaswekker, wektraining of droogbedtraining. Bij alle methoden kan een mictiedagboek worden gebruikt waarin vochtopname, hoeveelheid urine en mictiefrequentie worden bijgehouden.

Benadruk in het gesprek met kind en ouder(s) de volgende aspecten:

 • vertel duidelijk wat de bedoeling is;
 • geef positieve aandacht;
 • leg de verantwoordelijkheid bij het kind;
 • wees consquent;
 • 's avonds drinken mag;
 • geen luiers

 

Bestel jouw Dryly® plaswekker

Terug naar blog