Privacybeleid

Dryly B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een privacybeleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): Dryly.com
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Dryly B.V., gevestigd te Bleiswijkstraat 258, 2582 LJ Den Haag, kvk-nummer: 74009249

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Dryly B.V. en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Mocht u graag uw accountgegevens van de app verwijderd hebben? Druk dan hier op het formulier om een verzoek in te dienen om uw accountgegevens uit de app te wissen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via finance@dryly.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacybeleid vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: finance@dryly.com.

Bij het invullen van de plaswekker vergoedingen check geeft u toestemming zodat wij u kunnen benaderen voor een herinnering en een persoonlijke aanbieding.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Wilt u uw gegevens graag verwijderd hebben uit onze database? Klik hier om uw gegevens uit de app te verwijderen.

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  - Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  - Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
  -Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  - Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
  - Google Analytics (analytische cookie)
  - Facebook (tracking cookie)
  - Google Adwords (tracking cookie)
 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen.

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Dryly, finance@dryly.com, 085 106 03 77.

 • Assez sceptique sur le principe du Dryly, je suis très agréablement surprise. 6 accidents en décembre, 2 en janvier, et rien depuis 3 semaines ! Mon fils de 7 ans 1/2 arrive désormais à tenir une nuit complète sans aller aux toilettes. Prochaine étape, apprendre à se réveiller de lui même s'il a besoin d'aller aux toilettes la nuit En cas d'accident, la sonnerie ne se fait pas attendre, si bien que mon fils n'a pas besoin de changer les draps, seulement son slip et son pyjama, le tout sans réveiller ses parents :)
  Julie
 • Extraordinaire, genialissime, pas les mots pour expliquer notre soulagement. Depuis 2 ans nous essayons de rendre notre fils propre la nuit mais sans succès. En surfant sur internet et malgré le prix dryly est devenu pour nous une évidence. Et bingo aucun regret...il aura fallu 13 petits jours pour que notre fils soit propre. Voilà maintenant 10 jours qu'il dort au sec.Mille merci pour cette technologie. Le prix peut être un frein mais le bien être de nos loulou n'a pas de prix et quel soulagement de se dire il pourra aller dormir chez les copains, aller en sortie avec la classe.
  Marjo
 • Après avoir laissé un avis 1*, j'ai été très rapidement contacté par le service client qui a pu nous aider à reconfigurer correctement l'appareil qui ne marchait clairement pas comme il aurait dû. Après 2semaines d'utilisation nous avons commencé à voir une évolution chez notre fils qui a réussi à se réveiller à temps, puis même spontanément, sansnque l'alarme ne sonne.
  Marion
 • Produit magique (après avoir vu plusieurs psy, une micro-kiné, un traitement prescrit par une urologue, un stop pipi classique) pour notre fils de 8,5 ans à l'époque, son problème d'énuresie s'est résolu avec dryly en 3 semaines pendant lesquelles nous avons dormi alternativement dans sa chambre pour être sûrs qu'il se réveille quand l'alarme se déclenchait (il avait un sommeil trop profond).Et il a pu partir en classe de découverte 1 mois après sans aucune protection. C'était il y a 6 mois et depuis plus aucun pipi au lit. Je recommande vivement !
  Aurelie
 • Ravis de cet achat. Notre fils de 5 ans et demi est devenu propre la nuit en 10 jours. Les premières nuits n'ont pas été simples. Les réveils, les douches et les changements de draps...sont fatiguants. L'enfant et les parents doivent être prêts à cela. L'application aide l'enfant à réaliser et systématiser les actes ( aller aux toilettes, se brosser les dents, mettre son pyjama, lecture, retourner aux toilettes...).
  Marie
 • On a acheté dryly pour permettre à notre fils d'arrêter progressivement de faire pipi au lit. J'ai eu de gros soucis pour utiliser l'appli sur mon téléphone Huaw.. (qui est pourtant un téléphone Android et qui a moins de 2 ans). Le service client m'a demandé si j'avais une tablette. J'ai donc essayé avec ma vieille tablette Sams...
  Madame D.
 • Point fort de ce stop-pipi après trois semaines d'utilisation, tout est fait pour rendre l'expérience motivante pour l'enfant. Notre fils de 6 ans a retrouvé l'envie de réussir à vaincre son énurésie, et il progresse de jour en jour.
  Mona Busseti
 • Grâce à dryly notre fille n'a plus de soucis d'enuresie. Et cela a été réglé en 1 mois. Le principe est top.
  Des parents heureux